• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

مستند سیجان

مستند سیجان
سال تولید 1394
تهیه کننده: محمد کاظم بیات
کارگردان: فریدون قائدی
مدیر تولید: علی حسن پور
تصویر بردار : پیام عزیزی
نویسنده : فریدون قائدی
تدوین : داژیار فارسونی
به سفارش بیمه رازی
مستند سیجان به حوادث سیل سال 94 در جاده چالوس روستای سیجان می پردازد که در این سیل 8 نفر جان خود را از دست دادند و با درایت دهیار آن روستا که بدون اطلاع ساکنین کل روستا را بیمه حوادث کرده بود و با حضور بیمه تمامی خسارتها پرداخت شد.

مطالب مرتبط

مستند هیوا

مستند جهانتاب

مستند مرکز جامع کنترل سرطان ایران

مستند همجا

مستند آوردگاه غیرت

مستند سیجان