• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

رونمایی از رسانه تصویری هنرصنعت مبلمان و دکوراسیون

سالیان مدیدی است که بر ستیغ بلند بنای کهن این خاک، سیمرغ صنعت ایران زمین آشیان گزیده است. آوای سحرانگیز این سیمرغ از فراسوی ابرهای بر قله تنیده کوه قاف صنعت ایران، هزاران هزار سال است که به گوش هوش شنیده می شود. با خاطری مفتون و نگاهی جستجو گر از خلال تابش انوار خورشید ازلی هنر، از برای رویت دیگرگونه سیمرغ منقوش در دل پنهان هنر چوب ایران زمین، سر برمی کشیم سفری به غایت استعاری در مسیر رسیدن حقیقت تابناک هنر پارسی. آهنگ تصویر بنا دارد به منظور مکاشفه در تاریخ هنر چوب ایران به همراه شما رهسپار سفر شود. سفری پربار از میان سالها فعالیت مستمر در این عرصه، سفری از بیرون به درون، تنها میتوان امید داشت که در انتها به گوشه ای از گوهر پنهان هنر و صنعت خویش در طول سالیان دراز دست یابیم.

رسانه تصویری هنر صنعت مبلمان و دکوراسیون

آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر

2 دیدگاه

علیرضا علی بیگی

سلام بسیار زیبا و دیدنی بود
برای تبلیغ و ساخت تیزر چه کار باید بکنیم

    آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر

    سلام در روزهای بعد از نمایشگاه با ما تماس بگیرید. 09928073316- 02188231420-09193048583