• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

چراغ قرمز- مصاحبه با دکتر مرجان هوشیار مدیر عامل نگین تجارت

در این قسمت از چراغ قرمز به مصاحبه با سرکار خانم دکتر مرجان هوشیار، مدیر عامل نگین تجارت فردوس پرداختیم.
کمی درباره سرکار خانم دکتر مرجان هوشیار

مرجان آقاجان زاده هوشیار
بنیانگذار شرکت نگین تجارت فردوس
بخش: صنعت نوین ساختمان
تابلوی افتخارات:
– انتخاب به عنوان 100کارآفرین برتر زن از طرف اتحادیه اروپا 2016
– لوح تقدیر خانه استاندارد1389
– لوح تقدیر از اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجان
– تندیس روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامی1395
– تندیس نشان استاندارد از دومین همایش کیفیت در ساخت و ساز
– لوح سومین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی ساختمان
– تقدیر به عنوان مشارکت در مجتمع های خیرساز جنوب کشور (شیراز-)1395
– تندیس تجلیل از فرهیختگان دومین جشنواره رمز موفقیت 1395و…
فعالیت ها و سمت ها:
– موسس و مدیرعامل شرکت نگین تجارت فردوس
– موسس و رییس هیات مدیره شرکت هورسنگ پارسیان
– موسس و عضو هیات مدیره شرکت عمران تجارت فردوس
– موسس و نایب رییس هیات مدیره شرکت تولیدی فردوس نگین قشم
– موسس و نایب رییس هیات مدیره شرکت Northern Wayقبرس
– عضو بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
– عضو انجمن ملی زنان مدیر کارآفرین
– عضو شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا
– عضو هیات مدیره اتاق مدیران زن کشور
– عضو هیات مدیره کمیسیون زنان خانه صنعت و معدن و تجارت و …

نظر شما را به این قسمت از چراغ قرمز جلب می‌کنیم:

آپارات آهنگ تصویر