• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

مصاحبه با دکتر حائری مازندرانی – قسمت چهارم

در این قسمت از معماری و سبک زندگی ایرانی، دکتر مازندرانی درباره تاریخچه ورود اشیاء به دکوراسیون و سبک زندگی ایرانی صحبت کردند.

در این ویدئو درباره نحوه ورود لوله کشی و آشپخانه اوپن به معماری ایرانی صحبت شد:

در گذشته، ساختار خانه‌های ایرانی به نحوی بوده است که دستشویی و حمام در خارج از خانه (حیاط) ساخته می‌شد. اما بعدها با توجه به نیاز خانه و خانواده های ایرانی سیفون شترگلو و به مرور لوله‌کشی آب به ساختار معماری ایرانی وارد شد.

بعد از آن آشپزخانه به محیط خانه وارد شد و پس از آن پنجره‌های کوچک و سپس اوپن آشپزخانه بخشی از معماری ایرانی شد.

نظر شما را جلب می‌کنیم به قسمت چهارم گفتگو با دکتر حائری مازندرانی درباره معماری و سبک زندگی ایرانی:

فیلم مستند پاپیه ماشه

تلویزیون آهنگ تصویر

ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید.