• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

مصاحبه با دکتر حائری مازندرانی – قسمت سوم

در این قسمت از مصاحبه با دکتر حائری، ایشان به سه پایه معماری ایران می‌پردازند. این سه پایه عبارتند از مکان، زندگی و جامعه (خواست مردم زمانه با توجه به آینده) و پایه سوم، معنا است که از همه آنها مهمتر است.

نظر شما را به قسمت سوم مصاحبه با جناب آقای دکتر حائری مازندرانی جلب می‌کنیم:

قسمت دوم گفتگو با دکتر حائری مازندرانی

تلویزیون آهنگ تصویر

ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنید