• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

مستند طراحی دکوراسیون در اقوام ایرانی (ایل قشقایی)

مستند طراحی دکوراسیون در اقوام ایرانی – ایل قشقایی

در انتهای جنوبی زاگرس، مردمانی خان زندگی گسترانده‌اند که قرن‌ها پیش سفری طولانی آغاز نموده‌اند. شاید سرزمین قشقا در ترکستان، نقطه آغاز این سفر باشد. ولی سرزمین گسترده فارس و بخش‌هایی از استان اصفهان و خوزستان کنون ماوای ایل قشقایی است. قشقایی حالا قرن‌ها با تاریخ ایران زمین در آمیخته و در فراز و فرود تاریخ این سرزمین رشادت‌ها کرده است. عشق به زندگیست که در دستان زنان قشقایی با گره‌ای نقش می‌اندازد بر هنری که در گذر زمان به رفتن و سفر ادامه می‌دهد. آنچه از هنر بافته می‌شود هنرمندانه در زندگی وسیله‌ای می‌شود که نیاز ایل را مرتفع می‌کند پس هنرمند قشقایی آنچه را که ایل برای زیستن نیاز دارد هنرمندانه می‌بافد. ایل قشقایی رازی دارد در ماندگاریش، رازش را مردان و زنان ایل می‌دانند و آنرا زندگی می‌کنند. ایل قشقایی نیک می‌داند آنچه را می‌خواهد خود باید بسازد. گوسفندانش را می‌پروراند پشمشان را بر می‌گیرد و با رنگ نهفته در دل گیاهان دشت منورش می‌کند. حال آنچه می‌بافد سرانجام تلاش ایل است. تولید کالاییست که بی نیاز از دیگران قرنها اقتصاد خودکفای ایل را پشتیبانی کرده است و الگویی می‌تواند باشد که امروز بی قرار در جستجویش هستیم برای اقتصاد میهنمان .

نظر شما را به مستند طراحی دکوراسیون در اقوام ایرانی – ایل قشقایی جلب می‌کنیم: