• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

طراحی به سبک لوئیجی کولانی (قسمت اول)

تعریف طراحی از نگاه لوئیجی کولانی:

  • طراحی شیوه قانونمندی است که طراح باید طی مراحل متوالی به پاسخ در قبال نیاز دست یابد.
  • زمانی که به طراحی‌های دست بشر نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که تمام سازه های فوق العاده ای که بشر ساخته است در مقابل تار عنکبوت ارزشی ندارد. با چنین نقطه نظری است که می توان به طبیعت نگاهی عالی تر انداخت. برای طراحی در استودیو در ابتدا باید به طبیعت نگاه اندازیم که جواب سؤالات چند هزاره انسان‌ها را در خود دارد.

لوئیجی کولانی طی 5 سال اخیر طراحی جسور بوده است. او با طراحی پیش طرح‌های مبتکرانه خود به آرمان شهری می‌اندیشد که هنوز بسیاری از آنها احتمال خلقشان نمی‌رود. در دنیایی که دهه هاست طراحی را با قانون و قاعده‌ها در هم آمیخته اند کولانی شیوه خود انتخاب نموده، دوره رنسانس طراحی را پشت سر گذاشته، تمامی قواعد را درهم شکسته تا تصویری بسازد از آینده‌ای که می توان طراحی نمود. شاید بدین دلیل باشد که اکنون در تمامی جهان به نظرات او نگاهی دوباره شده تا تفسیر دگرگونه‌ای از آن یابند. راس لاوگرو و کریم رشید از جمله طراحان نسل جدیدی هستند که با نگاهی به آنچه کولانی نموده معتقدند اگر قرار بر این است تا طراحی کل نگر باشد و نگاهی به موجودات زنده داشته باشد، آناتومی، فن آوری و شکل های 3 بعدی باید پایه طراحی امروز گردند.

لاس لاوگرو گفته است:
“کولانی به عنوان تأثیرگذارترین طراح صنعتی قرن بیستم جایگاه ویژه ای دارد. او رویاها را از مرز مکان و تکنولوژی به مرز واقعیت برده است. در زمانی که طراحی صنعتی مقبولیت و ضمانت جستجو می کرد او هنر و طراحی ارگانیک را در هم آمیخت. او توانست با روش‌های آرمانی خود انسان را به ماشین پیوند زند.

زمانی که در سن 15 سالگی کارهای او را دیدم بدین نتیجه رسیدم که در دنیای استنتاج امروز غریزه به عنوان نقطه آغاز تمام احتمالات مستحکم‌تر از منطق است. حال که 30 سال می گذرد همچنان قلب و روح افسانه‌ای مردی که با دستان و چشم‌هایش چنین مجموعه کارهای بی‌بدیلی را عرضه نموده است، مرا به عنوان دوست و کسی که چونان او به پیوند فن آوری و انسان معتقد است در مکان حل می‌کند و به من توانایی انسان را به اثبات می‌رساند.”

زمین گرد است و تمام اجسام الهی گردند. تما آنها بر گرد مدارهای دوار و بیضی شکل می‌گردند. اجسام گرد دنیای کوچک ما که به دور خویش می‌گردند ما را به میکروکازم (دنیای صغیر) می‌برد. حتی چندی از اجسام بدن گردند پس چرا باید دنباله رو افرادی باشم که به زاویه می‌پردازند؟ من به فلسفه گالیله معتقدم: دنیای من نیز گرد است.

لوییجی کولانی در تاریخ 16 سپتامبر 2019 در سن 91 سالگی درگذشت.

منبع:new design

نظر شما را به قسمت اول کارگاه طراحی لوئیجی کولانی در تلویزیون آهنگ تصویر جلب می‌کنیم: