• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

تسهیلات تشویقی پخش آگهی در رادیو و تلویزیون

برای مطالعه شرایط و تسهیلات تشویقی پخش آگهی در رادیو و تلویزیون در راستای حمایت از کسب و کار داخلی فایل زیر را دانلود کنید:


مدارک لازم برای قرارداد طرح حمایت از کارگر ایرانی سال 1399

1- روزنامه رسمی
2- اساس‌نامه شرکت
3- ثبت نام تجاری (برند)م
4- پروانه بهره‌برداری (پروانه کسب- پروانه فعالیت- بسته به نوع فعالیت، ارائه هرگونه مجوزی که به ایشان اجازه فعالیت داده شده الزامی است)م
5- لیست حقوق و مزایای پرداختی یکساله مورد تایید سازمان تامین اجتماعی

6- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب یا صاحبان امضاء مشخص شده در روزنامه رسمی

برای مشاهده پروژه‌ها و نمونه کارهای آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر به لینک زیر مراجعه کنید:

پروژه‌های آهنگ تصویر
خدمات آهنگ تصویر

اداره کل بازرگانی