• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

چراغ قرمز- مصاحبه با آقای دکتر پویا ودایع

چراغ قرمز- مصاحبه با آقای دکتر پویا ودایع مدرس زبان بدن و فنون مذاکره

در این مصاحبه ، جناب آقای دکتر پویا ودایع درباره نحوه ورود به تدریس زبان بدن و فنون مذاکره صحبت می‌کند.

فعالیت‌های دکتر ودایع به شرح زیر است:

مدرس و کارشناس مذاکره و زبان بدن

مترجم ۳ کتاب تخصصی زبان بدن

نویسنده ۳ کتاب مذاکره تجاری

نویسنده ۷ کتاب زبان بدن بومی کشور ایران

مربی خصوصی هنرمندان و بازیگران ایران

کارشناس مهمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

مشاوره بیش از ۳۰ شرکت بین المللی فعال

مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز- مرد زبان بدن دنیا

نظر شما را به این گفتگو در تلویزیون آهنگ تصویر جلب می‌کنیم:

ما را در لینکدین دنبال کنید.